Sharri Plast & Glass është themeluar në vitin 2001 në Buzez të Dragashit nën udhëheqjen e pronarëve “Vëllezërit Jusufi” me një kapacitet të vogel prodhimi dhe me një fuqi punëtore deri në 3 punetorë. Besimi i fituar tek klientët dhe puna e pa rreshtur në drejtim të përmbushjes së kërshërive të klientëve ndikoi edhe në zgjerimin e prodhimtarisë dhe fuqisë punëtore.

 

PRODUKTET NGA XHAMI

TRC Ecotherm dhe TRC Ecosol që të dyja

  • Prodhohet me futjen e metalit/oksideve të metalit shumështresor në xhamin e pezullt përmes “teknologjisë vakumuse jonizuese me magnetizim të zgjeruar”.
  • Prodhohet në përputhje me Xhamin në Ndertimtari EN 1096 – Xhami i mbeshtjellë.
  • Ka një dukje natyrale të afërt me xhamin e pastër.
  • Redukton transmetimin e UV e cila shkakton venitjen e tekstilit.
  • Duhet të jetë i përfshirë në njësine e xhamit të izoluar.

*Niveli i mbushjes me gaz 90%

  • Vetitë e “dritës së Diellit” dhe “Energjisë Diellore” janë llogaritur me programin “TNO Science and Industry – WIS 3.01” duke përdorur matje spektrale në përputhje me EN 410.
  • “Vlera U” është Ilogaritur me programin “TNO Science and Industry – WIS 3.01” në përputhje me EN 673. Masat e emetimit të përdorura për kalkulime janë në perputhje me NE 673 (Annex A) dhe EN 12898.