Sharri Plast & Glass është themeluar në vitin 2001 në Buzez të Dragashit nën udhëheqjen e pronarëve “Vëllezërit Jusufi” me një kapacitet të vogel prodhimi dhe me një fuqi punëtore deri në 3 punetorë. Besimi i fituar tek klientët dhe puna e pa rreshtur në drejtim të përmbushjes së kërshërive të klientëve ndikoi edhe në zgjerimin e prodhimtarisë dhe fuqisë punëtore.

 
CILËSI GJERMANE ME 15 VITE GARANCION

DYER TË HYRJES

DYER TË HYRJES ME PANEL 24mm

CILËSI GJERMANE ME 15 VITE GARANCION

DYER TË HYRJES ME PANEL TË RRAFSHËT 55mm

CILËSI GJERMANE ME 15 VITE GARANCION